Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit van de groepsraad. De groepsraad wordt gevormd door de leiding, vrijwilligers en bestuur van de groep. Het bestuur wordt gevormd door:

Remy Lubbe
Voorzitter
voorzitter@bosgeest.nl

Ellen Clemens- van der Hulst
Penningmeester
penningmeester@bosgeest.nl

Anne Strengers & Marloes van den Burg
Groepsbegeleider
groepsbegeleider@bosgeest.nl

Gera Baas
Secretaris
secretaris@bosgeest.nl

Lisette van der Vossen
Praktijkbegeleider
praktijkbegeleider@bosgeest.nl

 

Andere functies

Vertrouwenspersonen
Scouting Bosgeest heeft een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Bij klachten, ongewenst gedrag of een luisterend oor kan je altijd bij hen terecht. Zij staan los van de groep en zullen je altijd helpen. Ook zullen zij altijd met jou overleggen hoe verder te handelen en geen stappen ondernemen die jij niet wilt.

Je kan contact opnemen met de vertrouwenspersonen via:
vertrouwenspersoon@bosgeest.nl

 

Vacatures

Enthousiaste Penningmeester M/V (Vrijwillig)
Voor een vereniging als Scouting Bosgeest zijn bestuurders onmisbaar. Op ditmoment bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en praktijkbegeleider. Vanwege de aflopende zittingstermijn van de huidige penningmeester zoeken wij een nieuwe penningmeester.

Als penningmeester ben jij op de eerste plaats verantwoordelijk voor het financiƫle beleid van onze vereniging. Je stelt samen met het bestuur de begroting en jaarrekening op en bewaakt de budgetten. Daarnaast zorg je voor de inning van de contributies van onze leden. Ook zorg je ervoor dat de financiƫle middelen beschikbaar zijn voor de verschillende leidingteams en activiteiten. Je inzet vraagt circa 10 uur per maand en we vergaderen 12 keer per jaar.

Lees de volledige vacature HIER.

Voor meer informatie of een kennismaking neem je contact op met Remy Lubbe, onze voorzitter (voorzitter@bosgeest.nl).

 

Overige Commissies:

Koningsmarkt Commissie
koningsmarkt@bosgeest.nl

Communicatie Commissie
communicatie@bosgeest.nl

Sponsor Commissie
sponsor@bosgeest.nl

Materiaal Commissie
materiaal@bosgeest.nl